Scroll to top
Spojme sa!
Moldavská 43/A, 040 11 Košice
info@gecora.com
Tel.: +421 915 232 161
Máte skúsenosti? Poďte k nám!
kovarik@gecora.com
Tel.: +421 910 818 111

FirmaLand Logo

Pri projekte pre Firmaland.sk sme prihliadli na to, aby logo vyjadrovalo v zákazníkovi pocit vznešenosti a zároveň istoty vytvoriť svoj úspešný projekt (firmu) alebo využiť služby Firmalandu. Farby sú pestrofarebné a vyzobrazujú ľudskú rozdielnosť, čo znamená že Firmaland je naozaj pre každého. Mesto (budovy) v pozadí symbolizujú biznis, ktorý sa začne pri založení firmy. A zapadajúce slnko nám napovedá, že nikdy nie je neskoro na založenie firmy vo Firmalande.

Task

Tvorba nového loga.

 • Strategy

  Brand, Logo

 • Design

  Pestrofarebné logo pre firmaland v štýle veľkomesta a zapadajúceho slnka.

 • Client

  FirmaLand s.r.o.

 • Tags

  logo, logo design

Open Project