Naspäť hore
Spojme sa!
Moldavská 43/A, 040 11 Košice
info@gecora.com
Tel.: +421 915 232 161
Máte skúsenosti? Poďte k nám!
kovarik@gecora.com
Tel.: +421 910 818 111
Brand Photo Web
5 februára, 2019

ETERNITY SERIES

Task

Naša úloha bola jasná. Vytvoriť prezentačný web spojený s 1, max. 5 produktami pre priamy predaj cez web. Jedná sa o predaj luxusného tovaru s určitou pridanou hodnotou pre potencionálnych záujemcov.

  • Strategy

    Web, brand

  • Design

    Prezentačný web s jednoduchým predajom

  • Client

    ETERNITY SERIES

Open Project

Poďme na to spolu!

Máte neriešiteľný projekt?

Ak máte neriešiteľný projekt, tak potom ste na dobrom mieste pre jeho riešenie! Poďme sa spolu pozrieť na to, ako vieme vybudovať úspešný brand či vytvoriť fungujúci systém.